Natuurgeneeskundige Praktijk voor Gezondheid en Welzijn
vlinder

Klachten

Hoofdpijn - Migraine

Rug-, nek-, schouderklachten

Tenniselleboog - RSI-klachten

Carpale-tunnelsyndroom

Bekkenscheefstand en/of -instabiliteit

Gewrichtsklachten

Reuma - Fibromyalgie

Stress - Burn-out

Vermoeidheid - Slaapproblemen

(Long-)Covid

Over- of ondergewicht

Maag- en/of darmklachten

Obstipatie - Diarree

Allergieën

Eczeem - Huiduitslag

Overgangsklachten

Keel-, neus-, oorklachten

ADHD - Autisme